Lär er hur ni kan driva fram en digital omvandling i er organisation och hjälpa teamet att hitta sitt flöde.

Dropbox Business: Få ut maximalt ur samarbetet

Gör företagskulturen att företaget inte kan nå den digitala smidighet som krävs för tillväxt?

Vi gav IDG i uppdrag att skriva en rapport som lyfter fram de huvudsakliga anledningarna till varför företag som ert kan dra nytta av Dropbox Business. I denna rapport kan ni läsa mer om:

  • Hur team kan bli mer fokuserade när problem med filservrar elimineras
  • Varför Dropbox är så lätt att driftsätta och använda
  • Hur en köpt lagringslösning kan minska era övergripande lagringskostnader

För mer information om hur IT-beslutsfattare kan hjälpa team att samarbeta mer effektivt, ladda ner vår rapport ”Dropbox Business: Få ut maximalt av samarbetet”.

Läs rapporten