Demo langsung: Dropbox Business

Binaan tersuai untuk perusahaan, Dropbox Business meringkaskan dan memusatkan pengurusan kandungan dan kerjasama dengan selamat, untuk lebih daripada 400,000 pasukan di seluruh dunia.

Jadualkan demo langsung yang disesuaikan untuk pelaksanaan sederhana-besar.  Pakar kami akan menerangkan cara Dropbox Business:

  • membantu anda dalam menyokong pihak berkepentingan perniagaan berdasarkan kes penggunaan kerjasama individu mereka
  • memperkasakan anda untuk menjaga keselamatan data syarikat, memantau aktiviti dan mengawal penggunaan dengan menyelam dalam ciri keselamatan dengan mendalam
  • menyokong strategi terbaik anda dengan menyediakan integrasi mendalam dengan alat terbaik yang lain termasuklah Slack, Zoom, Google, Microsoft Office 365 dan banyak lagi

Lengkapkan borang di sebelah kanan dan salah satu daripada pasukan kami akan menghubungi anda untuk menjadualkan masa yang sesuai untuk demo.