การสาธิตแบบถ่ายทอดสด: Dropbox Business

Dropbox Business ที่ได้รับการสร้างขึ้นเฉพาะสำหรับองค์กร ช่วยลดความยุ่งยากและรวมศูนย์การจัดการเนื้อหาและการทำงานร่วมกันได้อย่างปลอดภัยสำหรับกว่า 400,000 ทีมทั่วโลก

กำหนดเวลาการสาธิต แบบถ่ายทอดสดที่ได้รับการปรับให้เหมาะกับการนำไปใช้ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญของเราจะอธิบายวิธีการที่ Dropbox Business:

  • ช่วยให้คุณสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียทางธุรกิจตามกรณีใช้งานด้านการทำงานร่วมกันเป็นรายบุคคล
  • เพิ่มขีดความสามารถให้คุณสามารถปกป้องข้อมูลของบริษัท ตรวจสอบกิจกรรม และควบคุมการใช้ด้วยการเจาะลึกเกี่ยวกับคุณสมบัติด้านความปลอดภัย
  • สนับสนุนกลยุทธ์ที่ดีที่สุดของคุณด้วยการผสานรวมอย่างครบถ้วนกับเครื่องมือที่ดีที่สุดอื่นๆ ได้แก่ Slack, Zoom, Google, Microsoft Office 365  และอีกมากมาย

กรอกแบบฟอร์มทางด้านขวาและทีมงานของเราจะติดต่อกลับเพื่อกำหนดเวลาที่สะดวกสำหรับการสาธิต