Webbseminarium på begäran: Digital omvandling inom högre utbildning med Dropbox och UNC-Charlotte

Högskolor står inför skilda teknikbehov och ökade budgetkrav. Hur kan CIO:er och CISO:er ge lärare och övrig personal redskapen för att lyckas samtidigt som de skyddar användare och data, efterlever föreskrifter och håller nere kostnader?

Beth Rugg, Assistant Vice Chancellor for Client Engagement på UNC-Charlotte berättar om sin erfarenhet av att använda Dropbox Education för att underlätta samarbete och forskning samtidigt som de sparar pengar och behåller kontrollen över data och användare.

Titta på webbseminariet om du vill veta mer om:

  • Viktiga trender vi ser kring digital omvandling inom högre utbildning
  • Hur rätt teknik kan tillgodose forskares och studenters växande behov
  • Hur UNC-Charlotte moderniserar äldre infrastruktur på ett sätt som underlättar lärarforskning

Högskolor i hela världen använder Dropbox
Dropbox är det betrodda verktyget som universitet förlitar sig på för att förenkla samarbete. Ta reda på hur över 6 000 universitet använder Dropbox för att göra inlärning och forskning enklare och säkrare för studenter, lärare och övrig personal. 

Gå till dropbox.com/education för mer information.

Titta nu